Az Európai Idő honlapja
Az Európai Idő honlapja
Az Európai Idő honlapja

 


Ez a sajtó- és véleménynyilvánítási szabadság az Európai Unióba igyekvő Romániában!??

(Az Európai Idő főszerkesztőjének - 2006. március 8-án kiadott - nyilatkozata a marosvásárhelyi rendőrség razziájáról)

A lapom,  az  Európai Idő, független nemzeti hírmagazin (http://www.e-ido.com/)  ellen indított összehangolt megtorlási akcióról értesítettek ma, 2006 március 8-án délelőtt Marosvásárhelyről, a "Mit kíván a Székely Nemzet - A székelyek 12 pontja" című szerkesztőségi cikk közlése miatt, mely 2006 február 27-én jelent meg az Európai Időben.

Az egyik lapterjesztő cég képviselője hívott – 11 óra körül –  telefonon, s beszámolt arról, hogy ma délelőtt Marosvásárhely újságárus standjain „razziázott” a román gazdasági rendőrség, és az Európai Idő 2006/5-ös lapszámának föllelhetősége felől érdeklődtek, tudniillik ebben a lapszámban jelent meg Mit kíván a Székely Nemzet - A székelyek 12 pontja" című cikkünk (lásd még: http://www.e-ido.com/EI200605-01.htm), mely a március 15.-ére Székelyudvarhelyre tervezett Székely Nagygyűlés esélyeit latolgatva közreadott egy lehetséges kiáltvány-szöveget is!)

Az illető marosvásárhelyi lapterjesztő elmondta, hogy a standok és a lapterjesztő cégek ellenőrizése során kizárólag az Európai Idő terjesztésének esetleges törvényességi hiányosságait keresték (pl. azt, hogy számlával adtuk-e át terjesztésre az árut!), majd a "szörnyű bűntény"-ről – mármint az  Európai Idő példányok létéről – jegyzőkönyvet készítettek, és a talált példányokat elkobozták.
Az egyik lapterjesztőnél (a marosvásárhelyi Difprescar Kft-ről van  szó), amely már négy éve nem forgalmazza az Európai Időt, természetesen nem találtak Európai Idő példányokat, de ezt olyannyira lehetetlennek tartották a „román rend őrei” (mert a cég vezetője magyar!), hogy ott szabályszerű házkutatást (úgymond "leltár"-ellenőrzést) rendeztek.
A fenti értesítést követően mi is felhívtunk más környékbeli terjesztőket, akik megerősítették a hírt! Az egyik lapterjesztő még azt mondta, hogy hozzájuk a cég székhelyére még ugyan nem érkezett meg a rendőrség, de az árusaiktól már értesültek, hogy pl. az egyiknél még nyolc darab Európai Időt talált a rendőrség, amit azonnyomban el is koboztak.
15 óra körül kaptuk a további információkat a történtekről:
 A rendőrök Marosvásárhelyen azt mondták, hogy - állítólag - a bukaresti főügyészség (? "parchetul general din Bucuresti") megbízásából járnak el - a büntetőtörvénykönyv ("Cod de procedura penala") 96-97-es szakasza alapján, és eszerint az Európai Idő 2006/5-ös és korábbi példányai "röpiratnak” (=articol manifest) minősülnek, melyek "Románia nemzetbiztonságát veszélyeztetik" ("aduc atingere sigurantei nationale").

A rendőrök "felkészülten" érkeztek mindenhová: fénymásolatuk volt az azonosítandó és elkobozandó kiadványainkról.

Ilyen címen elkobozták az Európai Idő példányait - visszamenőleg is, régebbi példányokat is, továbbá még két kiadványt: (a) Csiby Károly: Mindent vissza (füzetes kiadás) valamint a (b) Dr. Szádeczky Kardoss Lajos: A székely nemzet története és alkotmánya  c. füzetes kiadványaink példányait.

Ugyanakkor megfenyegették a terjesztőinket, hogy ők is törvényszegést követtek el, és "a törvény le fog sújtani rájuk".

A jóhiszemű polgár talán nem érti, hogy a „törvényességi” feltételek ímígyen történő ellenőrzésében mi kivetnivalót talál e sorok írója. Nos: a román hatalom a klasszikus módszert, forgatókönyvet követi: könyvelési ill. üzletviteli hibát keres, hogy annak örve alatt lehetetlenítse el a számára nem kívánatos céget, vagy szabjon ki olyan és akkora büntetést,  amibe egy kis cég ereje beleroppanhat. Így tették tönkre – az RMDSZ egyik környékbeli képviselőjének aktív közreműködésével – a lapunkat kiadó előző céget is: 2002-ben egy év leforgása alatt négyszer büntettek!
Azon sem kell meglepődni, hogy a terepen kezdték a "munkát"!
Ceausescu pribékjei csak köpönyeget fordítottak!
Tapasztalt „szakemberekkel” van dolgunk, akik az elhíresült marosvásárhelyi eseményeket is nagy szakértelemmel bonyolították le!

A fentiek okán én, az Európai Idő főszerkesztője ezúton kérek minden demokratikusan gondolkodó, s a szabadságjogok valamint a népek önrendelkezési joga iránt elkötelezett európai polgárt: ne engedjék, hogy egy ilyen gátlástalan jogtipró hatalom legitimitást kapjon azáltal, hogy elnézik neki újfent a jogtiprást!
Segítsetek azzal legalább, hogy a nagyvilág megfelelő fórumaihoz eljusson ez a hír, miszerint Romániában: íme, hányadán állunk a sajtószabadsággal, a szólásszabadsággal, és a magyarság „jogegyenlőségével”!!!
 Ha történhet mindez akkor, amikor Románia az EU-ba tart, mi lesz majd akkor, ha már bent lesz!????

Sepsiszentgyörgyön, 2006. márc. 8-án

Horváth Alpár,
az Európai Idő főszerkesztője 

1

 

 

Az Európai Idő honlapja
Az Európai Idő honlapja