Az Európai Idő honlapja
Az Európai Idő honlapja
Az Európai Idő honlapja

 


Ami 2006 március 8-án Marosvásárhelyen történt, és amiként azt
Ferencz Csaba prezentálta – kis „diverzióval“ a „diverzánsai“ közé sorolva minket is (első és második felvonás)

Ez a sajtó- és véleménynyilvánítási szabadság az Európai Unióba igyekvő Romániában!?

1. – Az Európai Idő sajtó- ill. médianyilatkozata
az események évadján –

A lapom, az Európai Idő, független nemzeti hírmagazin (http://www.e-ido.com/) ellen indított összehangolt megtorlási akcióról értesítettek ma, 2006 március 8-án délelőtt Marosvásárhelyről, a "Mit kíván a Székely Nemzet - A székelyek 12 pontja" című szerkesztőségi cikk közlése miatt, mely 2006 február 27-én jelent meg az Európai Időben.
Az egyik lapterjesztő cég képviselője hívott - 11 óra körül - telefonon, s beszámolt arról, hogy ma délelőtt Marosvásárhely újságárus standjain "razziázott" a román gazdasági rendőrség, és az Európai Idő 2006/5-ös lapszámának föllelhetősége felől érdeklődtek, tudniillik ebben a lapszámban jelent meg Mit kíván a Székely Nemzet - A székelyek 12 pontja" című cikkünk (lásd még: http://www.e-ido.com/EI200605-01.htm), mely a március 15.-ére Székelyudvarhelyre tervezett Székely Nagygyűlés esélyeit latolgatva közreadott egy lehetséges kiáltvány-szöveget is!)
Az illető marosvásárhelyi lapterjesztő elmondta, hogy a standok és a lapterjesztő cégek ellenőrizése során kizárólag az Európai Idő terjesztésének esetleges törvényességi hiányosságait keresték (pl. azt, hogy számlával adtuk-e át terjesztésre az árut!), majd a "szörnyű bűntény"-ről - mármint az Európai Idő példányok létéről - jegyzőkönyvet készítettek, és a talált példányokat elkobozták.
Az egyik lapterjesztőnél (a marosvásárhelyi Difprescar Kft-ről van szó), amely már négy éve nem forgalmazza az Európai Időt, természetesen nem találtak Európai Idő példányokat, de ezt olyannyira lehetetlennek tartották a "román rend őrei" (mert a cég vezetője magyar!), hogy ott szabályszerű házkutatást (úgymond "leltár"-ellenőrzést) rendeztek.
A fenti értesítést követően mi is felhívtunk más környékbeli terjesztőket, akik megerősítették a hírt! Az egyik lapterjesztő még azt mondta, hogy hozzájuk a cég székhelyére még ugyan nem érkezett meg a rendőrség, de az árusaiktól már értesültek, hogy pl. az egyiknél még nyolc darab Európai Időt talált a rendőrség, amit azonnyomban el is koboztak.
15 óra körül kaptuk a további információkat a történtekről:
A rendőrök Marosvásárhelyen azt mondták, hogy - állítólag - a bukaresti főügyészség (? "parchetul general din Bucuresti") megbízásából járnak el - a büntetőtörvénykönyv ("Cod de procedura penala") 96-97-es szakasza alapján, és eszerint az Európai Idő 2006/5-ös és korábbi példányai "röpiratnak" (=articol manifest) minősülnek, melyek "Románia nemzetbiztonságát veszélyeztetik" ("aduc atingere sigurantei nationale").
A rendőrök "felkészülten" érkeztek mindenhová: fénymásolatuk volt az azonosítandó és elkobozandó kiadványainkról.
Ilyen címen elkobozták az Európai Idő példányait - visszamenőleg is, régebbi példányokat is, továbbá még két kiadványt: (a) Csiby Károly: Mindent vissza (füzetes kiadás) valamint a (b) Dr. Szádeczky Kardoss Lajos: A székely nemzet története és alkotmánya c. füzetes kiadványaink példányait.
Ugyanakkor megfenyegették a terjesztőinket, hogy ők is törvényszegést követtek el, és "a törvény le fog sújtani rájuk".
A jóhiszemű polgár talán nem érti, hogy a "törvényességi" feltételek ímígyen történő ellenőrzésében mi kivetnivalót talál e sorok írója. Nos: a román hatalom a klasszikus módszert, forgatókönyvet követi: könyvelési ill. üzletviteli hibát keres, hogy annak örve alatt lehetetlenítse el a számára nem kívánatos céget, vagy szabjon ki olyan és akkora büntetést, amibe egy kis cég ereje beleroppanhat. Így tették tönkre - az RMDSZ egyik környékbeli képviselőjének aktív közreműködésével - a lapunkat kiadó előző céget is: 2002-ben egy év leforgása alatt négyszer büntettek!
Azon sem kell meglepődni, hogy a terepen kezdték a "munkát"!
Ceausescu pribékjei csak köpönyeget fordítottak!
Tapasztalt "szakemberekkel" van dolgunk, akik az elhíresült marosvásárhelyi eseményeket is nagy szakértelemmel bonyolították le!
A fentiek okán én, az Európai Idő főszerkesztője ezúton kérek minden demokratikusan gondolkodó, s a szabadságjogok valamint a népek önrendelkezési joga iránt elkötelezett európai polgárt: ne engedjék, hogy egy ilyen gátlástalan jogtipró hatalom legitimitást kapjon azáltal, hogy elnézik neki újfent a jogtiprást!
Segítsetek azzal legalább, hogy a nagyvilág megfelelő fórumaihoz eljusson ez a hír, miszerint Romániában: íme, hányadán állunk a sajtószabadsággal, a szólásszabadsággal, és a magyarság "jogegyenlőségével"!!!
Ha történhet mindez akkor, amikor Románia az EU-ba tart, mi lesz majd akkor, ha már bent lesz!????

Sepsiszentgyörgyön, 2006. márc. 8-án

Horváth Alpár,
az Európai Idő főszerkesztője

2. – Íme, hogyan rúgnak az emberbe - a szolidaritás-készség örve ill. leple alatt, akkor, amikor a hatalom már egyébként is a torkunknak ugrott...

(Email-szöveg:)
A Székely Nemzeti Tanács elnökségének, a Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottságának
és a Széki Székely Tanácsok Elnökeinek ill. Alelnökeinek
valamint
A HírTV Főszerkesztőjének és Felelős Szerkesztőinek

Tisztelt Cím! Tisztelt Uraim!

Tudom, hogy alkalmatlan időpontban zavarom Önöket alább következő panaszommal, de a dolog nem tűr halasztást, azonnal orvoslandó, hogy súlyosabb ne legyen a baj!
A következőben pontokba szedve, lehetőleg kronológia sorrendben kifejtem, mi történt, minek a helyreigazítását, jóvátételét kérem Önöktől, illetve miért kérek elégtételt!
1.
A tegnapelőtt este Ferencz Csaba, aki a Székely Nemzeti Tanács alelnöke, szóvivője , de egyszersmind a helyi televízió egyik szerkesztője is és tudósító is (mint pl. a HírtTV tudósítója, amint ez az alábbi email-idézetből is kiderül!) emailben megkeresett a következő szöveggel:
"Alpár, a Hír TV-nek egy híranyag erejéig kellene egy rövid interjú veled a lapot ért atrocitás ügyében. Kérlek írd meg, milyen telefonon érünk el, illetve holnap délelőtt mikor és hol (lehetőleg Szentgyörgyön) készíthető el az interjú.
Köszönöm, Ferencz Csaba (mobilom: 0723-934 307)"
2.
Én készséggel rendelkezésére álltam, noha tisztában voltam azzal, hogy egy 14-15 évvel ezelőtti nézeteltérés folytán azóta sem voltunk beszélő viszonyban!
Itt - mostmár tudom - hibáztam!
Nem kellett volna hinnem neki!
3.
Ugyanis: Ferencz Csaba aljas módon visszaélve azzal, hogy a HírTV-nek leadandó anyag szerkesztését végezhette (úgy vágta egybe az anyagot, ahogy az neki testhezálló volt!), a HírTV-ben leadott, velem készített interjú-fölvételt arra használta föl, hogy az Európai Időt (2006. március 8-án a marosvásárhelyi rendőrség részéről ért) atrocitást, amelynek során meghurcolták és megfenyegették lapterjesztőinket, elkobozták kiadónk kiadványait, lapunk friss lapszámának példányait azok közé a diverzió-esetek közé sorolja be amelyek a napokban zajlottak Kovászna megyében, s amelyek az SZNT valamint a székelyudvarhelyi nagygyűlést szervezők ellen, s amelyeket minden valószínűséggel annak a hatalomnak a zsoldjában szerveztek-rendeztek, amely ellenünk is fellépett!
Ferencz Csaba a diverzió-hadjárat részének nevezi azt, ami az Európai Időben megjelent!
4..
Ferencz Csaba önérdekű eljárása tervezettségének is bizonyítéka az, hogy:
a) minekutána én az interjú során nem tudtam válaszolni arra a riporteri kérdésre (ez nem került adásba!), hogy a tavaly márciusban is megjelent egy Ferencz Csaba által szerkesztett 12 pontos szöveg, s mi a véleményem: azzal mennyire egyezik "a mi" 12 pontunk,
b) az interjút készítő három helyi tévés (Ferencz Csaba emberei) jóformán el se ment tőlem, s az interneten (polgari-hirszemle) csaknem azonnal megjelent Ferencz Csaba "méltatlanul visszhang nélkül maradt" (és botrány: általam sem ismert!) tavalyi 12 pontos "zseniális mesterműve" ([hirszemle] Az SZNT 2005. márciusi 12 pontja - Sent: Thursday, March 09, 2006 3:51 PM)!
5.
Tisztelt Uraim!
Azt eddig szó nélkül hagytam, hogy Gazda Zoltán is "diverziónak" (s Uram bocsá'!) "RMDSZ-megbízásból" elkövetettnek sugallta a Krónikának adott nyilatkozatában az Európai Idő legutóbbi lapszámában megjelenteket.
Szó nélkül hagytam, mert ő "igazán jól értesült lehet", hiszen a "verestóy-kettő" Tamás Sándor, talpig becsületes úriember és RMDSZ-képviselő zsoldjában koptatja a tollát a Székely Hírmondónál, annál a lapnál, amelynek a tulajdonosai 2001-2002-ben mindent elkövettek, hogy az Európai Időt tönkretegyék és a piacát megszerezzék.
S egyébként is: "boldogak a lelki szegények", akik hihetőnek tartják, hogy az Európai Idő az RMDSZ zsoldjában állhat…!
De eddig, Uraim! És ne tovább!
6.
Tisztelt Uraim! Elfogadhatatlan és megengedhetetlen, hogy:
Ferencz Csaba, aki az SZNT alelnöke és szóvivője is (ha nem tévedek, Csapó úr jobbkeze!) a HírTV-nek leadott, velem készített interjú-fölvételt arra használja föl, hogy azok közé a diverzió-esetek közé sorolja be az Európai Időt ért atrocitás-ügyet, amelyek a napokban zajlottak Kovászna megyében az SZNT ellen valamint a székelyudvarhelyi nagygyűlést szervezők ellen, s amelyeket minden valószínűséggel annak a hatalomnak a zsoldjában szerveztek-rendeztek valakik, amely ellenünk is fellépett Marosvásárhelyen!
És amely hatalom kovászna-megyei képviselője, a kovászna-megyei rendőrparancsnok a tegnapi "randevú" után újabb "találkára hívta" meg az Európai Időt!
7.
Milyen ember lehet az, milyen közszolga, aki egy 15 évvel ezelőtti személyes sérelmet ilyesmire használ fel, ilyen módon akar "megtorolni"!???
Ilyen ember akarja a székelység érdekeit méltóképpen képviselni!???

Tisztelt Uraim!
Én azt nem fogom engedni sem az SZNT egy jelenlegi képviselőjének (aki - gondolom - nem a székelység életfogytiglanra választott képviselője!) sem egy Ferencz Csabának, hogy azok után, amit a nyakamba vettem (s amit éveken át önérdekem ellenében is képviseltem), még bele is döngöljön a sárba - mint árulót, a román hatalom bérencét, "diverzionistáját"!
Ezért elégtételt kérek a SZNT-tól!
A legkevesebb, amit tehetnek: állítsák le ezt a rágalmazót!

Amit föltétlen elvárok a HírTV szerkesztőségétől, s amit még elvárnék a SZNT-tól is:
Ferencz Csaba ugyanazon nyilvánosság előtt mint amely előtt a vád részéről elhangzott (HírtTV-hírek - fő műsoridőben) kérjen bocsánatot az Európai Időtől, és vonja vissza azt a vádat, miszerint az Európai Idő is azok közé tartozna, akik névtelenül plakátokat ragasztgattak és röpcédulákat szórtak február 8-ára virradó éjszaka Kovászna megyében!
Mert ő azt állította, hogy mi is a "diverzióhullám" aktív résztvevői vagyunk!
Megnyugtató fejleménynek tartanám, ha Ferencz Csaba lemondana az SZNT-ben betöltött tisztségeiről, amit, ha nem tesz meg, a legközelebbi SZNT-képviselő-választáson (mikor is lesznek!???) személyesen fogom erre fölkérni!

Tisztelt Uraim, ha Önök azokkal is így bánnak, akik - bár lehet, hogy némelyek intelligenciája számára nehezen hozzáférhető módon és eszközökkel ill. taktika mentén! - ugyanazt az ügyet támogatják, és ugyanazért harcolnak, mint Önök, akkor mit tesznek az ellenségeikkel!???
Mit is ártott az Európai Idő a Székelyudvarhelyre tervezett nagygyűlésnek???
Azt hiszem, többet használtunk mi az ügynek, mint Ferencz úr az olykor elég sültelenre sikeredett "szócipekedésével"! (Vagy: elegendő az önérdekkövető akarnokság a sikerhez?)

Avagy egy zártkörű klub valamely tagjának a személyes érdekeit sértette meg az Európai Idő?

Remélem, nem az állampárti időkből ismert fogadtatása lesz csak a panaszomnak!

Sepsiszentgyörgyön, 2006. március 10-én 14 órakor

Tisztelettel:

Horváth Alpár,
Az Európai Idő főszerkesztője

 

Az Európai Idő honlapja
Az Európai Idő honlapja