Az Európai Idő honlapja
Az Európai Idő honlapja
Az Európai Idő honlapja

 


A nap, amikor elválik a hamis az igaztól, az áruló a hazafitól.

A "Mi Vagyunk a Nép" mozgalom felhívása
a március 15.-i székelyudvarhelyi Székely Nagygyűlés résztvevőihez :

A Székely Nagygyűlés résztvevőihez!

 

Szeretett székely testvéreink!

Történelmi időket élünk.
Apáink e földet, az anyaföldet lakó közösségek igazgató rendjét, az éltető hitet hagyatkozták ránk.
Az anyaföld megbillenni látszik, hitünk megingott, igazgató rendünk megbomlott, az igazságosság és szeretet elveszítette keresztényi vezérlő erejét.
BOMLÁSBAN VAN A SZÉKELY TÁRSADALOM.
A bomlás gazdasági, társadalmi és erkölcsi jelei egyaránt kitapinthatók.
Vissza kell szereznünk hitünket, önigazgató rendünket, helyre kell állítanunk keresztényi erkölcsi értékeink vezérlő szerepét.

Székely Népünknek önigazgatási hagyományaihoz való visszatérése, autonómiájának helyreállítása nélkül mindez lehetetlen!

Közel egy évszázadig kértük a minket megillető és megígért jogokat.
Kéréseink, folyamodványaink sorsa az elutasítás lett.

Ősi jogaink helyreállításának jogkövető útjait tehát bejártuk.  

Az idő sürget! Gyermekeink szétszóródnak a nagyvilágban!

A  mai nappal a tettek, a  jogkövetelés útjára kell lépnünk!

KÖVETELJÜK  tehát:
1. Törölje Románia  az Alkotmányából a nemzetállamra vonatkozó téziseket.
2. Haladéktalanul kezdje meg a Román Kormány a tárgyalásokat a Székely Nép közképviseletével, Székelyföld Autonóm Közigazgatási Régió létrehozásáról!
3. Amennyiben négy hónapon belül nem kezdődnek meg az érdemi tárgyalások, akkor a SzNT hívja össze október hónapban a Székely Nemzetgyűlést, mely meghozza a Székely Nép önrendelkezési jogának érvényesítéséhez szükséges döntéseket.

A  "Mi Vagyunk a Nép" mozgalom

Csíksomlyói Szűzanya, vedd oltalmadba sokat szenvedett Székely Népedet!

 

 

Az Európai Idő honlapja
Az Európai Idő honlapja