Az Európai Idő honlapja
Az Európai Idő honlapja
Az Európai Idő honlapja

 


A székelyek 12 rovása*

Miből nem enged a székely nemzet?!
Mit nem felejthet, mit nem adhat föl a székely nemzet?

• 1. A székely nép életterét, kultúráját és szabadságát
• 2. A saját közrend alapjait – a székely rendtartást
• 3. Az ezeréves székely törvényalkotást és bíráskodást
• 4. A saját kebeléből választottak általi önkormányzást
• 5. A székely székek független, szabad belső gazdálkodását
• 6. Az ezer éven át vérrel kiérdemelt székely önrendelkezést
• 7. A magyarság testvérnépi felelősségét
• 8. A Kárpát-medencében és a nagyvilágban élő magyarok felelősségét
• 9. Az európai népek és hatalmak székelységgel szembeni erkölcsi adósságát és felelősségét és a vértelen, békés, jogkövető küzdelem egyenjogúságát a vérrel kivívott jogokkal
• 10. A nagyhatalmaknak a székely nemzet iránti felelősségét
• 11. A népek önrendelkezésének és szuverenitásának jogát
• 12. A románsággal és más népekkel való jószomszédi együttélés kölcsönös szükségességének hitét

Mert enélkül életünk biztosított nem lehet, mi, székelyek
gyermekeink és unokáink, valamint unokáink unokái jövőjéért esküszünk,
hogy ebbéli meggyőződésünktől eltántorítani magunkat
életünk árán sem engedjük!
Isten minket úgy segéljen!

"NEM LEHET SZABAD AZ A NÉP, MELY MÁS NEMZETEKET ELNYOM!"

ÉLJEN A SZABADSÁG!

 

* - A marosvásárhelyi rendőrség által 2006 március 8-án elkobzott lapszámban foglalt "A székelyek 12 pontja" csak szellemében és tartalmában azonos a fenti 12 rovással! Szavak szintjén történő megformálása egészen más! Lásd a 2006/5-ös lapszámban!

 

1

(a lapszám címlapfotója)

 

 

Az Európai Idő honlapja
Az Európai Idő honlapja