Az Európai Idő honlapja
Az Európai Idő honlapja
Az Európai Idő honlapja

 


- yk görbe tükre -

KUTYÁBÓL SZALONNA

Lovas Istvántól, a Magyar Nemzet brüsszeli tudósítójától a következő híradás érkezett a minap:
"Hatalmas felháborodást keltett Kovács László uniós biztos magatartása az Európai Parlament teljes ülésén Strasbourgban, ahol szeptember 29-én a vajdasági magyarok elleni atrocitások ellen szóló határozatot tárgyalták. A magyar biztos a beszámoló alatt látványos érdektelenségéről tett tanúbizonyságot, párttársával beszélgetett, s csak többszöri felszólítás után tért vissza helyére.
Kovács a német Doris Pack néppárti képviselő asszony, az Európai Parlament délszláv bizottságának elnöke felszólalásának elején felállt helyéről és átsétált a terem másik oldalán ülő Tabajdi Csaba szocialista képviselőhöz. Pack asszony egy idő után megszakította beszédét, és azzal a kéréssel fordult Kovácshoz, hogy figyeljen arra, amit mond. A németül nem beszélő egykori kommunista karrierdiplomata nem tudta, hogy a felszólítás neki szól, ugyanis helyéről felkelve már nem volt a fülén a tolmácsolást közvetítő fülhallgató. Pack asszony újra rászólt Kovácsra, hogy nagyon kéri, figyeljen felszólalására. A hatalmas teremben tartózkodó több magyar szocialista képviselő ezután hangos "Laci!", "Laci!" bekiabálásokkal figyelmeztette az EU biztosát, hogy Pack asszony hozzá intézi szavait.
Lapunknak egy neve elhallgatását kérő európai parlamenti képviselő azt mondta, ilyen magatartással még nem találkozott pályafutása alatt. Hozzátette, a helyzetet különösen visszássá és szégyenletessé tette, hogy egy magyar biztosról van szó, aki szinte provokatív módon mutatta, mennyire nem érdekli őt a Vajdaságban élő, súlyos támadások kereszttüzében álló magyarok sorsa."
A mindenhez, tehát semmihez sem értő Kovács komisszár elvtárs, akit a háta mögött nemes egyszerűséggel csak "púpos vén zsidónak" neveznek, teljes érdektelenséget mutat az életveszélybe került délvidéki magyarok sorsa iránt. Igaz, ő most éppen uniós finánc, tehát "nem az ő asztala". Azonban külügyminiszterként is pókerarcot vágott, valahányszor a derék szerb testvérek félig vagy egészen agyonvertek egy-egy magyart az általuk megszállt Délvidéken, hálából azért, hogy befogadtuk őket, amikor annak idején a török elől menekültek. És az elsők között hördült fel méltatlankodva, amikor annak idején Csurka István azt merte felvetni, hogy a halálos veszélybe került véreink védelme érdekében vissza kellene csatolni Magyarországhoz a Délvidéknek legalább a magyar többségű részét…

A SINGER VARRÓGÉP SERÉNYEN KATTOG

A Népszabadságban éveken át megjelent napi jegyzetei aláírásáról "Diurnus" néven emlegetett Bodor (Singer) Pál közíró a Hetek című Hit Gyülekezetes hetilapban elismerte, hogy a román államvédelem (Securitate) az ötvenes-hatvanas években többedmagával felkérte arra, hogy "néhány írásról" véleményt mondjon. A közíró szerint erre azért volt szükség, mert az ötvenes években Romániában a "hatóságok" irodalmi elemzéseket végeztek, és nem egyszer bírósági ítéleteket alapoztak ezekre a kritikákra. Persze, az igazság bátor bajnoka "ezt akkor többedmagával is ellenezte, mondván, hogy vannak évszázadok óta tartó elemzési viták egy-egy műről, és egyébként is 'miből gondolják ezek a tisztek, hogy ők ebben illetékesek, megfellebbezhetetlenek?'". Hát igen, hallottunk már ilyen "múltkozmetikázó" önvallomást eleget az utóbbi időben.
A lapban megjelent Bodor (Singer) Pál-féle visszaemlékezések alapján a Magyar Nemzet azt állítja, hogy az író jelentéseket készített kollégáiról, a magyar származású romániai írókról.
Mint Bodor írja, "ez a história cselekményében rövid ideig, nyomasztó hatásában máig tart", ezért egy kisregény formájában próbálja feldolgozni a majdnem félévszázaddal korábbi történéseket. Ez is ismerős valahonnan (lásd: Esterházy Péter: Javított kiadás). Ahelyett, hogy megkövetné elárult pályatársait és szégyenkezve eltűnne a nyilvánosságból, kisregényt ír! Így lehet pénzt csinálni a saját szégyenből is - szégyentelenül!

GYOMOR KELL HOZZÁ

Olvasom a szenzációhajhász világsajtóban, hogy egy svájci "művész" (?), Gianni Motti a baseli művészeti vásáron kiállította egyik legújabb "művét", amely meglepő (kassza)sikert hozott alkotójának: 18 ezer dollárért megvásárolta egy furcsa ízlésű műgyűjtő. Az alkotás csupán egy darab szappan volt, amit a vegyészkedő képzőművész - saját bevallása szerint - a Silvio Berlusconi olasz miniszterelnöktől leszívott zsírból készített. Motti mester a műtárgyhoz szükséges alapanyagot attól a klinikától vásárolta, ahol az olasz kormányfő tavaly a látványos megfiatalodását eredményező szépészeti műtéten átesett.
Istenem, és még mindig kiátkozzák a Hitleri Birodalomban a 30-as években "Entartete Kunst" (Elfajzott művészet) címmel bemutatott kiállítást?
És, hogy a témánál maradjunk, erről jutott eszembe egy tíz évvel ezelőtti másik szappan-eset. Akkoriban ugyanis hatalmas botrányt keltett, hogy egy "élelmes" izraeli fiatalember egy tel-avivi árverésre benevezett egy darab szappannal. De nem akármilyennel, hanem olyannal, amelyet - a bádogdobozán olvasható német nyelvű felirat szerint is - állítólag az auschwitzi haláltáborban elpusztult zsidók zsírjából készítettek… (Hátborzongató más megfogalmazásban: emberünk árverésre bocsátotta a nagypapát…)
Most tekintsünk el attól, hogy, igaz, hogy a náci munkatáborokban sok minden történt, de független (amerikai és angol) szakértők is elismerték, hogy az emberszappan-főzés csak mítosz, beteg agy szüleménye, és minden tényalapot nélkülöz. (Arról nem is beszélve, hogy - habár egy Ilja Ehrenburg nevű, többszörös Lenin-díjas szovjet-zsidó író "A német" című kötetecskéjében minden lehető elvetemültséggel vádolja a német nemzetet, amelynek kiirtására nyíltan fel is szólítja a brosúra olvasóját - én, és ez természetesen személyes véleményem, nem tudok olyan, a föld hátán élő embert elképzelni, aki egy másik emberből készült szappannal mosakodna nyugodt lélekkel.)
A hatalmas közfelháborodás következtében, az ominózus árverési tárgyat annak idején elkobozták, tulajdonosát megbüntették.
A gyomorfelforgató hülyeség azonban úgy látszik, örök.

MEGLEPŐ RÁDIÓREKLÁM
(A Kossuth Rádió lottóreklámjának mintájára)

(Háttérzaj: Övön alul menj, Ferikém! Ron Werber majd besegít.)
Bemondó: Ferenc miniszterelnök. Most tudta meg, hogy az Apró dédpapa és az Apró nagymama árnyékában lebonyolított nemzeti vagyon-lenyúlásait, a KISZ-vagyon régi cimboráknak való átjátszásait, a sporteszményeket megcsúfoló nevű cégeiben elkövetett gazdasági bűncselekvényeit, és, nem utolsó sorban, a kormányfőként sorozatosan végrehajtott haza- és nemzetárulásait mindösszesen 517 év súlyosbított fegyházzal büntetik.
Ferenc, aki miniszterelnök: Mit mond? Mennyi?
Bemondó: 517 év! Bármikor bejöhet!

TUDÓSFÓRUM?


A Kossuth Rádió amúgy érdekes és színvonalas "Tudósfórum élőben" című műsorának június 27-ei adásában a következő mondatot hallottam a meginterjúvolt szakember szájából: "Egy technikai eszköz által generált térben funkcionál a mediatizált egyén". Értik? Nem értik? Én sem.
A riportalanyról később kiderült, hogy szakterülete a politikai pszichológia. Ja, így már értem.

 

Az Európai Idő honlapja
Az Európai Idő honlapja