Az Európai Idő honlapja
Az Európai Idő honlapja
Az Európai Idő honlapja

 


Comunicatul Európai Idő
răspuns la ştirea Rompres din 25 aprilie 2007,
conform căreia Liga Pro Europa a denunţat redacţia Európai Idő
(cei din Pro Europa ne consideră „organizaţie cu caracter fascist, rasist şi xenofob“
-
fapt ce ar reieşi din cuprinsul numărului 8/2007 al ziarului nostru)

 

Redacţia Európai Idő consideră că este revoltăt or ca o persoană (Haller István), care acum doi ani, în martie 2005, împreună cu alte 42 de persoane (de la Ádám la Vakarcs)*, şi-a permis să califice ca fiind antisemit un grup de studenţi clujeni, care demonstrau paşnic, exemplar împotriva lui Eörsi Mátyás, conducătorul fracţiunii partidului liberal SZDSZ din Parlamentul Ungariei, şi care acum, împreună cu Smaranda Enache, aducând argumente nefondate şi lipsite de adevăr, să-şi permită să acuze de antisemitism redacţia Európai Idő (de fapt pe subsemnatul şi pe soţia mea - având în vedere că suntem singurii membrii interni ai redacţiei!).
Susnumiţii f ac acest lucru  - potrivit comunicatului de presă - prin denunţul transmis Ministerului Culturii şi Cultelor, Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi Clubului Român de Presă, cerând interzicerea bisăptămânalului Európai Idő, ca fiind o organizaţie cu caracter fascist, rasist şi xenofob,în lumina Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 31/2002.

Denunţul vine chiar la o săptămână după 17 aprilie 2007, când în Camera Deputaţilor, deputatul P.R.M.de Mureş ing. prof. Adrian Moisoiu a cerut interzicerea ziarului nostru – drept „ pedeapsă a trădătorilor de ţar ă” –, motivând că am îndrăznit să publicăm cuvântarea Evei Maria Barki de la Miercurea Ciuc (material publicat anterior în diverse organe de presă).

Cu un an în urmă (9 martie 2006), tot la Tâ rgu Mureş, poliţia română a confiscat toate exemplarele ziarului nostru...

Ce se întâmplă??? Oare există cineva, care nu înţelege???

Noi înţelegem perfect ofensiva mondială sio nistă, menită să reducă la tăcere pe toţi cei care nu simpatizează cu fascismul evreiesc şi să stranguleze orice părere ne- (sau ferească Dumnezeu: contra-) sionistă. (EUMC /European Union Monitoring Center – Centrul Uniunii Europene de Monitorizare/ la începutul lunii aprilie 2007 a ajuns la un acord referitor la proiectul Deciziei-cadru de redefinire a antisemitismului, propus spre dezbatere, care ar extinde noţiunea de antisemitism. În acelaşi timp Lomnici Zoltán, preşedintele Curţii Supreme de Justiţie din Ungaria, în cursul vizitei efectuate în SUA [ în preziua denunţului P ro E uropa ], afirmă că sunt şanse reale ca nici în Ungaria să nu se mai poată vorbi la modul critic despre statul evreiesc fascist, adică despre sionism [ în paranteză fie spus, în SUA dacă cineva doreşte, poate chiar să nege holocaustul căci, în lumina libertatăţii de exprimare, are acest drept!] )
Acestea însă nu dau motiv Ligii Pro Europa ca, prin distorsionări intrigante ale unor concepte , să declare ziarul Európai Idő şi redacţia sa alcătuită din două persoane, ca fiind organizaţie cu caracter fascist, rasist şi xenofob ce se află sub incidenţa Ordonanţei de Urgenţă 31/2002 - din simplul motiv, că am îndrăznit să criticăm fascismul evreiesc (~ sionismul) republicând articolele unor terţe publicaţii - împleticiţi în ideea noastră rătăcită că în România presa ar fi liberă, şi noi - trăind pe pământul natal ca secui, nu de azi, de ieri - am avea tot dreptul...

Cât despre caracterul antisemit („fascist, rasist şi xenofob“) al ziarului Európai Idő, amintim de dragul acelora, care nu cunosc istoricul său, că în 1992 am fost singurul ziar de limbă maghiară din România, care de-a lungul câtorva ediţii am formulat opinie şi am consacrat pagini întregi criticând pamfletul lui Csurka István intitulat „Câteva gânduri...“ !

Ce conţine numărul - incriminat - de acum al ziarului?
Montaj despre ce numim azi „fascism evreiesc“, sionism, xenofobia evreilor, rasism evreiesc.
Nici o frază proprie a redacţiei nu figurează în paginile incriminate ale numărului incriminat (a se vedea în anexă datele de referinţă!)!
Deşi, chiar dacă ar figura, nici Smaranda Enache şi nici Haller István nu ar avea nimic de reproşat, deoarece:
- libertatea presei se cuvine şi maghiarilor minoritari, nu numai românilor majoritari
- fascismul este fascism chiar dacă este practicat de evrei (ori cel care a avut de suferit, poate comite chiar şi genocid liber şi nepedepsit?)

Care ar fi de fapt datoria unui organ de presă, dacă nu „transmiterea Ş tirii către Cititor“ - în lumina libertăţii presei???
Ş i în ce constă libertatea presei, dacă nu libertatea exprimării-opiniei printr-un organ de mass-media?
După cum în 1992 am făcut mai mult decât acum: ne-am exprimat şi propria părere, condamnând de-a lungul câtorva ediţii pamfletul devenit faimos, al lui Csurka István!
Ş i care este sensul statutului de independent, dacă un ziar poate găzdui doar păreri simpatice unor puteri - fie acelea puteri de stat sau puteri ce reprezintă interesele altui stat (de ex. ale statului evreu fascist sau ale tentaculelor vreunei organizaţii ale sale, ce ajung pretutindeni cu ajutorul banilor!)?
Sau doar presupusul fascism al altora (ori calificarea patriotismului lor ca atare) este fascism, cel evreu sau român nu, doamnă Enache?
Întrebarea este una poetică. Asemenea bravuri mintale aţi mai etalat cu ocazia etichetării silite-forţate a tinerilor clujeni şi a lui Molnár József, şi nu v-a crăpat obrazul de ruşine! Nu-i aşa?
E cusută cu aţă albă, doamnă Enache! Aţă albă, groasă, veche, antică şi de demult, cusută pe o manta modernă! Este extrem de interesantă reacţia dumneavoastră atât de agresivă la adresa a două manifestări inofensive maghiare din Ardeal, ca şi când aţi fi anunţat pragul celui de-al treilea război mondial, pe când în urma săptămânalelor manifestări româneşti antisemite de toate felurile (unele chiar la nivel guvernamental!) aţi uitat să „reacţionaţi“. Nu vi se pare interesant şi de luat aminte, doamnă Enache!!!?

Pe Haller şi Enache i-am anunţat încă din acea seară asupra acestor stări de fapt, şi le-am adresat rugămintea de a ne transmite textul integral al denunţului, pentru a ne putea exercita dreptul la autoapărare şi în public. (A se vedea: anexat conţinutul scrisorii în limba maghiară)
Dânşii - caracteristic stilului şi ţinutei ligii - nici măcar nu ne-au considerat demni de răspuns.
În cazul domnilor Csíki Boldizsár, Kató Béla, Kányádi Sándor şi ceilalţi, despre care pagina web a ligii spune: „cine lucreaza aici? uitati-va la Echipă!“ (http://www.proeuropa.ro/stb/staff/cc.htm), ne mirăm, că îşi dau numele la astfel de acţiuni ale echipei!
Dar fiecare decide singur, prin ce fel de prieteni şi camarazi îşi califică propria coloană (sau ce vânt captează în vela propriei corăbii - în cazul lor, în mod sigur, despre asta fiind vorba) şi propriul gust!

Anunţăm pe această cale Liga Pro Europa (prin scrisoare privată am făcut-o la 27 aprilie - conform scrisorii anexate! (text în limba maghiară)), că vom apela la instanţa judecătorească pentru a cere satisfacţie - despăgubire morală şi materială - din partea autorilor denunţului pentru calomnie în public!
Dacă între timp cei de la proeuropa se regăsesc cu r omânia m are şi în lupta lor comună pentru desfiinţarea noastră, şi prin cuvântul puterii ar găsi sorţi de izbândă în interzicerea ziarului nostru, atunci ne vom adresa Tribunalului European de la Strasbourg.

Dealtfel: indiferent ce opinie ar fi apărut în numărul ziarului nostru incriminat de Haller şi Enache (după cum am arătat - nu a apărut!!!), dumnealor se află oricum pe o poziţie arogant fascistă, impunând (sugerând puterii spre a impune) doar păreri simpatice lor ca fiind acceptabile spre a fi „liber exprimate“.
Spun aceasta întrucât: „Libertatea de exprimare nu poate fi condiţionată, şi nu suportă excepţii. Într o ţară cuvântul ori este liber, ori nu. Libertatea de exprimare se referă tocmai la posibilitatea de a manifesta liber o opinie nefavorabilă. Manifestarea opiniei favorabile a fost permisă şi de Goebbels şi de Stalin.“ (Baráth Anna: „Antisemitismul“ nou este într-adevăr antisemitism? – Barikád.hu)

Găsim deosebit de instructiv faptul, că doamna Enache şi domnul Haller nu au păstrat aparenţele, omiţând să facă în decurs de aproape două decenii vre-o sesizare referitoare la ziarul România Mare (din materialele de pe domeniul web aşa reiese!), un ziar antisemit pe faţă, iar pe noi ne acuză fără motiv!

Prezenta declaraţie în limbile maghiară, română şi engleză a fost transmisă, sau o vom transmite în curând, principalelor agenţii de presă din ţările Uniunii Europene.

Horváth Alpár,
redactor şef al Európai Idő

 

* Ádám Gábor... Vakarcs Szilárd (lista celor 42, care la 9 martie 2005 acuză studenţii clujeni de antis emitism)
Ádám Gábor, Ágoston Hugó, Ármeán Otília, Balázsi-Pál Előd, Bányai Péter, Bíró Béla, Borbély Tamás, Boros Kinga, Egry Gábor, Demény Péter, Eckstein-Kovács Péter, Gagyi Ágnes, Gáspárik Attila, Gergely Edit, Cs. Gyimesi Éva, Haller István, Irsai Zsolt, Kovács András Ferenc, Kelemen Attila Ármin, Könczei Csilla, Láng Zsolt, M. László Ferenc, Miklós Ágnes Kata, Parászka Boróka, Parászka Miklós, Salamon Márton László, Schneider Tibor, Selyem Zsuzsa, Sipos Géza, Soós Károly Róbert, Spielmann-Sebestyén Mihály, Szabó Róbert Csaba, Székely Csaba, Székely István, Szilágyi Gál Mihály, Szilágyi Júlia, Tibori Szabó Zoltán, Ungvári Zrínyi Ildikó, Ungvári Zrínyi Imre, Virginás Andrea, Visky András, Vakarcs Szilárd.

________________________

DOCUMENTE ANEXATE

-  1. ————————————————————————————————

Datele paginilor şi articolelor „incriminate“

Anexăm datele articolelor „incriminate“ de dl.Haller în denunţ! (Am indicat numele autorului şi provenienţa articolului, chiar în paginile ziarului!)
După cum se vede, articolele – cu câteva excepţii indicate mai jos – sunt preluate fără comentarii din paginile unor portaluri de ştiri legale.

pagina 1.
— Kristoffer Larson: Cionista háború – prima parte (continuare în pag.11.) – kris­tof­fer.lars­son@so­ber­net.nu – http://www.fusz.hu/node/2980
— Magyarország cionista megszállás alatt! – prima parte – http://www.fusz.hu/node/4022
— Citat: Az ördög ügyvédei (continuare în pag.3.) – Talmud (traducere de Lu­zsénszky Al­fonz, ediţia 1922)
— Foto editorial – http://magyar.wordpress.com/files/2006/11/conseil-des-rats.jpg
— Pe fond negru: „A magyarok trágyaemberek...“ –  (continuare în pag.3.) – http://www.kuruc.info (adresa exactă: http://www.kuruc.info/reszletes.asp?MainID=4&HirID=7441)

pagina 2.
— Csiby Károly: Megméretünk – partea a 5-a – (articol semnat de autor)
— Kérdések és válaszok Izraelről és a nemzetközi zsidó cionizmusról – http://www.kuruc.org/reszletes.asp?MainID=27&HirID=10694
— 1. CARICATRURA: http://www.advicegoddess.com/archives/108073817_9008ed391a_o.jpg
— 2. CARICATRURA: http://www.peacewithrealism.org/images/swastika.gif
— 3. CARICATRURA: http://www.annesdoor.com/Foto/Jewhammed.jpg
— 4. CARICATRURA: http://arabnews.com/cartoon/2004/05/30.jpg

pagina 3.
— „A magyarok trágyaemberek...“ –  (continuare) – http://www.kuruc.info (adresa exactă: http://www.kuruc.info/reszletes.asp?MainID=4&HirID=7441)
— Mik a nem­ zsi­dók a Tal­mud sze­rint  (fragment din Tal­mud­)  – Talmud (traducere de Lu­zsénszky Al­fonz, ediţia 1922)
— 1. CARICATRURA: http://www.kuruc.info/galeriaN/hir/jew-karikatura.gif
— 2. CARICATRURA: http://religiousfreaks.com/UserFiles/Image/super.jew.jpg
pagina 11.
— Kristoffer Larson: Cionista háború – continuare – kris­tof­fer.lars­son@so­ber­net.nu – http://www.fusz.hu/node/2980
— Magyarország cionista megszállás alatt! – continuare – http://www.fusz.hu/node/4022
— 1. CARICATRURA: http://www.friends-partners.org/partners/beyond-the-pale/images/64-4.gif
— 2. CARICATRURA: http://littlemissattila.mu.nu/archives/arabcartoons07.jpg
— 3. CARICATRURA: http://www.israel-online.dk/mediawatch/cartoons/arabcartoons10.jpg
pagina 14.
— Red. Dr. Csiby Károly (yk): Időszerû zsidó közmondások  jiddis és magyar nyelven (proverbe evreieşti de actualitate în două limbi)
— Kolumbán Sándor: Kik az igazi antiszemiták? – (articol semnat de autor)
— Gyímesi Szilárd: Vádokádó hétfejû tulipán – (articol semnat de autor)
— Rasszizmus. Antiszemitizmus. Szélsőjobb szervezkedés. (pe fond gri) – http://gyordemo.extra.hu
— 1. CARICATRURA: http://www.antigyurcsany.freeblog.hu/SZaDeSZ0.gif
— 2. CARICATRURA: http://content.answers.com/main/content/wp/en/d/dd/OctopusNAS1.jpg

-  2. ———————————————————————————————

——- Original Message ——-
From: Horváth Alpár
To: HALLER István
Cc: Szokoly Elek ; Kató Béla ; Kató Béla
Sent: Friday, April 27, 2007 12:40 PM
Subject: Önöknek bíróságon kell majd bizonyítaniuk

 

A szólásszabadság bátor őreinek a Pro ...europa Ligánál,
tényleges és tiszteletbeli „staff“-társaiknak (lásd: a honlapjuk!),
akik szerint betiltásra érdemes az a kisebbségi lap,
amely egy fasiszta államot és kiszolgálóit merészeli bírálni,
vagy egy xenofób, hazug, bûnöző, rabló kormányt támadni,
üldözött és rendszeresen megtizedelt népekkel szolidarizálni,
s egy 100 év alatt többször megtizedelt, becsapott, átvert nemzetet védelmezni!

Haller Úr!
A jelek szerint Ön szájhősnek bátor, de nyíltsisakos párbeszédre gyáva,
s a feljelentése teljes szövegét nincs gatyája átadni,
hogy érdemben válaszolhassunk rá.
De tekintettel arra, hogy a hírügynökségeket Önök tájékoztatták úgy,
hogy - állítólag (Önök szerint) – mi „FASISZTA, RASSZISTA ÉS XENOFÓB KARAKTERû SZERVEZET“ lennénk,
én - ellentétben Önökkel - nem támadom hátba Önöket,
és ezúton értesítem arról,
hogy a fent idézett állításukat Önöknek bíróságon kell majd bizonyítaniuk
- itt, Sepsiszentgyörgyön!
Amiként a hitelrontással járó károkozás jóvátételét és kérni fogjuk!
(De ez utóbbi bizonyára nem lesz gond Önöknek,
ha azok pénzelik Önöket, akikért hazudnak,
és akikért megtéveszteni akarják a közvéleményt, s összekacsintanak a hatalommal,
amely alig várja az alkalmat, hogy megfojthasson,
s amely már a tavaly márciusban megpróbált minket megfélemlíteni,
amikor Marosvásárhelyen begyûjtötte lapunk példányait!!!)

Önök nagyon jól tudják,
hogy az egyetlen ténylegesen és teljesen független lap vagyunk
a romániai magyar média palettáján.
Ez az Önök tulajdonképpeni baja...

Tipp:
A Nagyrománia Párt szövetségesük lehet a perben,
mert néhány hete ők a parlamentben kérték a betiltásunkat - azért,
mert másodközölni mertük Eva Maria Barki Csíkszeredában elhangzott beszédét,
ugyanúgy, ahogy a lapunk 8-as számában most azokat,
amelyek Önök szerint sértik a fasiszta zsidó állam (cionisták),
és a velük kollaborálók és szimpatizálók (pl. Gyurcsány, SZDSZ) érdekeit és érzelmeit,
akik közé - a jelek szerint - Önök is tartoznak.

Ha a zsidókat védjük - mint 1992-ben - az rendben van,
de a fasisztákat már nem szabad bántani (mint most), ha azok zsidó fasiszták (cionisták)?
(Avagy a fasiszta zsidó állam oltalmát élvező
köztörvényes hazugok és rablók meg gyilkosok...)
Hány mércével mérnek Önök?

 

Horváth Alpár,
az Európai Idő főszerkesztője

-  3. ———————————————————————————————
Scrisoarea adresată Ligii Pro Europa la 25 aprilie

——- Original Message ——-
From: Horváth Alpár
To: Szokoly Elek ; Haller István
Cc: Kató Béla ; Kató Béla ; Ildikó Simon
Sent: Wednesday, April 25, 2007 8:39 PM
Subject: Küldjék meg a feljelentés teljes szövegét!

 

Elsősorban Haller Istvánnak és Szokoly Eleknek!
DE:
Smaranda Enache és Kató Béla figyelmébe is!

„Tisztelt“ Feljelentgető és betiltásunkat kérő Címzettek!

A feleségemet zaklatták ma este a Rompress-től az alább csatolt levél tartalmával.
Hát Önökben már annyi betyárbecsület sincs,
hogy értesítsék azt - legalább utólag -, akit hátba támadnak???

Ezért ezúton kérem, küldjék meg a teljes szöveget,
hogy lapunk következő (10 nap múlva esedékes)
lapszámában ne csak hírügynökségi hírre reagálhassunk.

 

Előzetesként - a tervezett válaszunk mentén:
I.
A lelkiismeretüknek és a kisebbségi érdekvédelmet
no meg a kisebbség fogalmát sajátosan értő logikájuknak
addig is figyelmébe ajánlom a töprengést az alábbiak mentén:
1.- - - Miféle markáns „fasiszta, rasszista és xenofób“ antiszemita szervezet
lehet a  hat éve családi vállalkozásban mûködő
kétszemélyes szerkesztőségünk
(melynek oszlopos tagja én vagyok, hiszen a nejem inkább csak adminisztrál),
ha - például - 1992-ben Csurka István antiszemitizmusát Erdélyben egyedül csak mi
tárgyaltuk több lapszámon át?
2. - - - Vajon miért lettünk „antiszemiták“ azóta, amióta a Gyurcsány nevû köztörvényes
és bandája no meg nyíltan cionista SZDSZ  támadja a magyar nemzetet?
És amióta a nyíltan fasiszta zsidó állam azt mûveli, amit?
3. - - - Érte Önöket hátrányos megkülönböztetés nyíltan és megvallottan azért,
mert „nem zsidók“? Nem mûködnének már régen, ha így lenne! Nemde?
II.
- Ami a holokauszt-évfordulót illeti: ne haragudjanak, de nem ünnepek mentén szerkesztjük a lapot
(még szigorúan csak magyar történelmi évfordulók mentén sem!) - ellenőrizhetik!
Ha azt hiszik, erre volt kihegyezve a lap, amire hivatkoznak,
a saját értelmi szintjükön mozognak csak!
III.
Haller Úr!
Adyval szólva: nem cserélnék lelkiismeretet Önnel!
De ha Önök Eörsi Mátyás és a hozzá hasonlók barátai,
olyanok, akik egy EörsiMátyás-féle emberszabásút védelmeznek
tisztaszívû és nem-antiszemita kolozsvári ifjakkal szemben,
büszkén vállalom,
hogy Önök egy lapon emlegethetők legyenek az ellenségeinkkel:
Corneliu Vadim Tudoron át Gyurcsányig és a kisebbségfaló cionistákig!

 

Föltéve, hogy nem csak divatból és nem csak zsoldért olyan nagy hősök,
hogy eséllyel kezdeményezhetik a román hatalomnál,
hogy lapunk betiltását remélhessék,
olvassák el elméjük épülésére azt az antiszemitizmus fogalom-körüljárást,
amit magunkénak is tekintünk:
http://barikad.hu/node/2765).

Hivatalos válaszunk benne lesz a lap következő lapszámában.

Kató Bélának gratulálok,
hogy ilyen fegyvertársai vannak!

Horváth Alpár,
Európai Idő

Ui.
Barátainkat, akiknek szintén megküldöm e levelet, arra kérem,
juttassák el e hírt a nem cionista érdekvédelmi szervezetekhez is,
Brüsszeltől Istenhátamegettig!

-  4. ———————————————————————————————

Informare primită de la agenţia ROMPRES la 25 aprilie - referitoare la conţinutul denunţului

 

> ——- Original Message ——-
> From: <covasna@rompres.ro>
> To: <simonildi@eurid.planet.ro>
> Sent: Wednesday, April 25, 2007 6:08 PM
> Subject: acuzatii Liga Pro Europa

 

Liga Pro Europa (LPE) din Târgu Mures a anuntat miercuri că a sesizat Ministerul Culturii si Cultelor, Ministerul Internelor si Reformei Administrative si Clubul Român de Presă asupra unor articole si caricaturi antisemite apărute în săptămânalul Europai Ido din Sfântu Gheorghe.

Conducerea ligii a cerut să se ia măsuri ferme împotriva săptămânalului, care a publicat articole si caricaturi antisemite ‘chiar în perioada comemorării Holocaustului’.

Într-un comunicat de presă semnat de copresedintele LPE, Smaranda Enache, si directorul Biroului pentru Drepturile Omului, Haller Istvan, se apreciază că redactia săptămânalului Europai Ido poate fi considerată o „organizatie cu caracter fascist, rasist sau xenofob”.

În sesizare, LPE a cerut să se analizeze continutul numărului 8/2007 al publicatiei Europai Ido si să se constate incidenta Ordonantei de Urgentă 31/2002 privind interzicerea organizatiilor si simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob si a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârsirea unor infractiuni contra păcii si omenirii.

”Considerăm că prin publicarea articolelor si a caricaturilor antisemite din paginile 1, 2, 3, 11, 14, redactia acestei publicatii se poate încadra în definitia dată de OUG 31/2002 organizatiilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob”, arată semnatarii.

————————————————————————————————————

 

 

Az Európai Idő honlapja
Az Európai Idő honlapja