Az Európai Idő honlapja
Az Európai Idő honlapja
Az Európai Idő honlapja

 


Korábbi lapszámok kiemelt anyagai: 2005/21 
Európai Idő független nemzeti hírmagazin
2005/21-es lapszám — 2005. október 15.– október 28.

Az Európai Idő 2005 okt. 3. és 7. között piacra került 2005/21-es lapszámából

 

 

Csíki Sándor: "Ajándék" az erdélyi magyaroknak
Ezt az egyszerű történetet egy kolleganőm mesélte el nekem. A szép hajas babát, amit Karácsonyra kapott gyermekkorában soha nem vehette kézbe. Vitrinbe rakták. Igaz, azt mondták neki a szülei, hogyha majd felnő, az övé lehet a játék-baba.
Aztán felnőtt, de már nem kellett neki az áhított baba-ajándék. Románok, magyarok, kollaboránsok, globalizáltak! Megöltétek az ajándékot!
Nagy meglepetésemre Orbán Viktor, a FIDESZ elnöke is megszavazta Románia EU-hoz való csatlakozásnak törvénybe iktatását. Majd azt nyilatkozta a Hír Tévének, hogy az "erdélyi magyarok elsöprő többsége" és annak vezetői ezt várták tőle. Félretájékoztatta őt az RMDSZ.
Az RMDSZ és az erdélyiek hatalmas többsége támogatja Románia EU-s csatlakozását, s az autonómia biztosítását nem kívánja feltételként szabni Románia csatlakozásához.
>>
A teljes írás

Csiby Károly: - LEVELEK AZ ERDŐN TÚLRÓL - Legyen úgy, mint régen volt! – 2. - Avagy: Magyarországot (de először Székelyföldet) meg kell menteni
A magyar ember mindig büszke volt a becsületére, az adott szavát betartotta, féltve óvta tisztességét, nevének tisztaságát. Ezt a büszke nemzetet sikerült a liberalizmusnak és ikertestvérének, a kommunizmusnak egy tartás és öntudat nélküli, önző és szolgalelkűen fogyasztó tömeggé lezüllesztenie. Azazhogy majdnem sikerült. Mert vannak még székelyek. És vannak még vér szerint és megtartott becsület szerint is nemesek, annak ellenére, hogy 1945 után a vörös csürhe fizikailag is megpróbálta kiirtani a magyar arisztokráciát, sajnos szinte teljes sikerrel.
A régi, igazi magyar nemesség általában mindig veszélybe került, amikor idegenek bitorolták a hatalmat az ország fölött. Akik mindig azzal kezdték, hogy megtámadták és megnyirbálták az ősi magyar jogrendet.
A mohácsi vész után a maradék Magyar Királyságba hullarablóként besomfordáló Habsburg-Ausztria serényen elkezdett nemesi címeket-rangokat osztogatni. De ez még nem volt elég az Itáliából csúfosan szalasztott, bizonyíthatóan zsidó gyökerű újdonsült osztrák uralkodóháznak. Zavarták őket a magyar „rendek” ősi előjogai, közülük is egy bizonyos. Az ún. „ellenállási jog” alappillére volt az ősi magyar jogrendnek. Amint a fentiekben láthattuk, az Aranybulla 31. cikkelye szerint ez a „Jus resistendi” nem más, mint az egyházi és világi előkelőket és a királyi szervienseket együttesen és külön-külön megillető jog a kiváltságlevelet megsértő királlyal szemben, amely feljogosít hűtlenség vétke nélküli (büntetlen) ellenállásra és ellentmondásra. A „magyar jog bibliájának” tartott Hármaskönyvében (1514) Werbőczy István „országbírói ítélőmester” az ellenállási jogot nemesi alapjogként értelmezte. Azonban, röviddel Buda 1686-os „visszavétele” (mármint Ausztria számára) után, a Wesselényi-féle nemesi szervezkedést könyörtelenül megtorló I. Lipót magyar király és német-római császár az Erdélyt a telhetetlen Habsburg-birodalomba bekebelező Diploma Leopoldinum-mal iktatta ki az aktív nemesi ellenállás lehetőségét.
>>
A teljes írás
  "Csonka-Magyarország: nemzeti öntudatától megfosztott nép". "A magyar politikai elit kollektíven nem ismerte fel a legújabb, komoly történelmi lehetőséget!" - Beszélgetés Raffay Ernő történésszel —
A történelem megadta a lehetőséget a kilencvenes évek elején arra, hogy Magyarország okos külpolitikával és határozott katonapolitikával megtámadja Trianont. A Kalasnyikov-üggyel a magyar kormány nagyon helyesen támogatta, gyorsította Jugoszlávia felbomlását, az ügy kitudódása után azonban a kormány illetékesei megijedtek, s eredendő emberi gyávaságukat és kisszerűségüket politikai bölcsességgel próbálták leplezni – nyilatkozta lapunknak Raffay Ernő történész, az Antall-kormány egykori politikai államtitkára. Beszélgetésünkben kitérünk a jelenlegi lehetőségeink elszalasztására is…
– Indulatokat és erős érzelmeket váltott ki az idén megjelent Koltay Gábor: „Velünk élő Trianon” című könyve, mely a Trianon című filmsorozat szerkesztett változata. A filmben illetve a kötetben több kiváló közéleti személyiség megszólal: Nemeskürty István, Csoóri Sándor, Pozsgay Imre, , Tőkés László, Duray Miklós, hogy csak néhány nevet említsek. A kötetben történészként ön értékeli Trianon hatásait. Hogy látja: Trianon a múlt, vagy velünk élő történelem?
– Trianon sajnos nem a múlt, hanem a jelen. Az 1947-ben megerősített, sőt súlyosbított trianoni diktátum legfontosabb és legtöbb kárt okozó következménye a szétszórt nemzetté válás. A fél tucat országban élő magyarság részei lassan elszakadnak egymástól, megindult már a szórványosodás és a csángósodás. A csángósodás fogalma azt jelenti, hogy kb. kétszáz évvel ezelőtt a moldvai csángók lélekszáma körülbelül kétszázezer volt, mostanra jó, ha harmincezren vannak. Ez a folyamat játszódik le, egyre gyorsuló ütemben mindegyik, idegen megszállás alatt lévő magyar népcsoporttal. Még száz év, s a magyarság nem lesz más, mint négy-öt kisebb, szórványban élő, etnikai érdekességet jelentő csoport. Lehet majd tanulmányozni bennünket, mint néprajzi érdekességet, európai unikumot. Olyanok leszünk, mint az észak-amerikai indiánok.
>>
A teljes írás

Csíki Sándor: Magyarigen, 2005 szeptember 26. (Magyar vagyok, nem turista)
Hőn szeretett, fiataldemokrata magyarországi testvéreim! Nagyon nehéz megszólalni ezekben a történelmi percekben. Pedig tudom, érzem, bármennyire is fáj minden szó, fáj minden gondolat, ki kell fejeznem azt, amit ezekben a pillanatokban érzek.
Hát először is, ahogy a viccbéli székely atyámfia mondá egykor az MTSZ-gyűlésen: - Elvtársak, a termelő szövetkezet vezetőségének fele hülye. Aztán, miután felelősségre vonták, visszavonta állítását: - Elnézést, tévedtem. A vezetőség fele nem hülye.
Mivel Önök fele arányban mondtak igent Románia uniós csatlakozására, ugyanakkor fele arányban nem támogatták azt, e kényelmetlen kérdést pártjuk elnökségére bízom. De tisztelettel felkérem az érintetteket, hogyha már eldöntötték azt, hogy a vezetőség melyik fele nem beszámítható, faxolják el nekem is az eredményt.
>>
A teljes írás

Frigyesy Ágnes: Kulturális híradó
• Tíz éve teljesíti a nemzetegyesítés programját az Erdélyi Gyülekezet
• Tőkés László: Elhamarkodott az Országgyűlés döntése
• Magyar emlékhely születik Franciaország szívében: Szinte Gábor festőművész falkép-sorozata II. Szilveszter pápáról,
a Szent Koronáról és Szent István királyról
• A szeretet szolgálatában: 55 éves a Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat
 
>>
A teljes írás

Csíki Sándor: Székely Autonóm kálváriája
Székely Autonómot szélütés érte. Ősszel, 2005 szeptemberében. Egymás után kétszer.
Az első ütés, amit Bukarestben kapott, nem verte le egészen. Azt lehet mondani, hogy egy kicsit fel is volt rá készülve. Hisz tudta, hogy a román tengerben, a vadidegenben kegyetlen percek várnak rá. Mihelyt lábra állhatott, hazautazott és lassan összeszedte magát. Kóválygott bánatában egyet a Hargitán. Nappal mondikáló patakok csobogását hallgatta, éjjel némán bámulta a csillagos nagyeget. Valahányszor madár állt meg feje felett dalolva, újból remény lopakodott a szívébe.
A második ütés, amelyik Budapest Országházában vágta kupán, padlóra küldte. Kicsit helyrepofozták Erdélyből kitántorgott orvos barátai, aztán az irányzékot hazafelé vette Székelyföldre. Belépett portájának részeg gyalogkapuján, berúgta hanyatt esett faháza repedezett ajtaját, és befeküdt ruhástól a paplan alá. Tévéje, rádiója és éjjeli lámpája kábeleit egy gyors mozdulattal kirántotta a falból. Kalapját benyomta erősen a fejébe és bámulta meredt szemekkel a mestergerendát.
 
>>
A teljes írás

Frigyesy Ágnes: Kolozsvár magyar kincsei
• Büntetlenül leverhetők, bezúzhatók a kövek, átírhatók a nevek,
lebonthatók a kerítések, beköltözhetők a kripták a Házsongárdi temetőben
• Szervátiusz kiállítás a Szent Mihály katolikus plébánia udvaránl.

>>
A teljes írás

Gyímesi Szilárd: Lina és Minya jelenetei – rovat: GÖRBE TÜKÖR (katasztrofális politika, bűn, sztárok stb.)
• Erdély-imázs alakítás
• Párbeszéd a pályázati lehetőségekről
• Legalább egy puszit!
.
>>
A teljes oldal

 

Európai Idő Kiadó: MEGJELENT...
• 1. Erdély Leírása ízekben - 18. füzet:
Házi disznóvágás + Disznótoros recepttár 2. (255 recept)

Kapható: lapterjesztőinknél
Ára: 4 lej illetve: 40 000 régi lej
(A kiadó postacíme: Európai Idő Kiadó, 520085 Sf.Gheorghe, Daliei 2., bl.44/C/1.)..
• 2. Kifestők és mondókák kicsiknek
Kapható: lapterjesztőinknél
Ára: 2,5 lej illetve: 25 000 régi lej
(A kiadó postacíme: Európai Idő Kiadó, 520085 Sf.Gheorghe, Daliei 2., bl.44/C/1.)..

>>
A teljes oldal
 

 

 

 

---> TOVÁBBI LAPSZÁMOK --->

 

 

Az Európai Idő honlapja
Az Európai Idő honlapja